Registrul certificatelor emise :

– Autoritatea Cert Digital CA G3

– Autoritatea Cert Digital CA G2

– Autoritatea Cert Digital CA G1

 

Coduri de practici si proceduri

 

Legislatie

Legea nr. 455 din 18 iulie 2001 privind semnătura electronică

Norme tehnice şi metodologice din 13 decembrie 2001 pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică

Ordinul MEF 858/2008 privind depunerea declarațiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanță

ORDIN CNAS nr. 974/2010

Pentru a descarca lantul de incredere al autorităţilor Cert Digital, vă rugăm să faceţi click aici.

– G3

CertDigital ROOT CA G3
CertDigital QUALIFIED CA G3
CertDigital PUBLIC CA G3
CertDigital WEB CA G3
CertDigital Time Stamping Authority G3

– G2

CertDigital Root Certification Authority G2
CertDigital Organization CA Class 2 G2
CertDigital Enterprise CA Class 3 G2
CertDigital Qualified CA Class 3 G2
CertDigital NonRepudiation CA Class 4 G2
Cert Digital Time Stamping Authority

– G1

Cert Digital ROOT CA V1
Cert Digital Organization CA Class 2
Cert Digital Enterprise CA Class 3
Cert Digital Qualified CA Class 3
Cert Digital Non-Repudiation CA Class 4
Cert Digital Time Stamping Authority

Lista certificatelor revocate

CertDigital Certificate Revocation Lists G3
CertDigital ROOT CA G3
CertDigital QUALIFIED CA G3
CertDigital WEB CA G3
CertDigital PUBLIC CA G3

CertDigital Certificate Revocation Lists G2
CertDigital Root Certification Authority G2
CertDigital Organization CA Class 2 G2
CertDigital Enterprise CA Class 3 G2
CertDigital Qualified CA Class 3 G2
CertDigital NonRepudiation CA Class 4 G2

CertDigital Certificate Revocation Lists V1
Cert Digital ROOT CA V1
Cert Digital Organization CA Class 2
Cert Digital Enterprise CA Class 3
Cert Digital Qualified CA Class 3
Cert Digital Non-Repudiation CA Class 4

 

Revocarea unui certificat calificat

Revocarea unui certificat calificat

Întrebări frecvente

Care este perioada de valabilitate a unei semnături electronice?
Perioada de valabilitate a unei semnături electronice este de 1 an, însă orice document semnat digital confirmă faptul că valabilitatea unei astfel de semnăturii poate fi verificată şi după expirarea cheilor.

Ce este un certificat digital?
Certificatul digital permite crearea unei semnături electronice cu valoare legală ce duce la identificarea unei persoane, fizice sau juridice, în mediul electronic.

De ce avem nevoie de un certificat digital?
În prezent dispunem de o multitudine de servicii electronice menite să ne uşureze viaţa. Însă odată cu aceste servicii au sporit şi riscurile legate de confidenţialitate şi securitate în ceea ce priveşte informaţiile transmise pe cale electronică. Certificatul electronic are rolul de a preveni eventualele fraude prin furnizarea unei modalităţi sigure de identificare a unei persoane on-line.

Cum se obţine un certificat digital?
O persoană care doreşte să obţină un certificat digital trebuie să se adreseze unei autorităţi de certificare autorizată. Aceasta solicită utilizatorului informaţii minime privind identitatea sa şi, după verificarea acestora, aprobă sau respinge cererea formulată de acea persoană.

Ce acte sunt necesare pentru obţinerea unui certificat digital?

1. Copia Ordinului de Plată cu care s-a efectuat plata facturii proforme pentru contravaloarea produselor / serviciilor care urmează a fi achiziționate
2. Declarația completată și semnată în original
3. Contractul completat și semnat în două exemplare originale
4. Buletinul/Cartea de Identitate în original pentru identificare
5. Copie a buletinului/cărții de identitate (dacă titularul este persoană fizică) sau copie CUI (dacă titularul este persoană juridică) marcate “Conform cu originalul”
6. Dacă documentele de mai sus sunt transmise prin poștă, solicitantul trebui e să trimită și o – Declarație autentificată notarial cu datele titularului contractului și certificatului în original

Ce informaţii conţine un certificat digital?

– prenumele (max. 20 de caractere);
– numele (max. 30 de caractere);
– adresa de e-mail (max. 64 de caractere);
– numele societăţii în care lucrează (max. 64 de caractere);
– funcţia persoanei (max. 20 de caractere);
– Cont utilizator domeniu – (max. 130 de caractere);
– ţara (max. 2 caractere)

Care sunt etapele ce trebuie parcurse în vederea obţinerii unui certificat digital?
Etapele parcurse în vederea obţinerii certificatului electronic sunt:
completarea formularului de înregistrare on-line
achitarea contravalorii certificatului
prezentarea documentelor solicitate de către autoritatea de certificare

Ce este marcarea temporala ?
Prin procesul de marcare temporală, unui document electronic îi este asociat un pachet de informaţii care garantează că acesta a existat într-o anumită formă la un anumit moment de timp, astfel putându-se evita eventuale posibile litigii. Mărcile temporale sunt calculate prin criptarea datelor, iar utilizatorii pot folosi aceasta oportunitate prin intermediul unui browser web.

Elementele mărcii temporale sunt:
– amprenta ataşată documentului electronic supus marcării;
– data şi momentul de timp aferente documentului supus marcării, exprimate în timp universal;
– informaţii care identifică în mod unic furnizorul de servicii de marcare temporală;
– numărul de ordine din registrul furnizorului de servicii de marcare temporală.