Semnatura electronica extinsa pentru Constructii, Arhitectura si Urbanism

Semnatura Electronica pentru Constructii, Arhitectura si Urbanism

Semnatura Electronica pentru Constructii, Arhitectura si Urbanism are urmatoarele beneficiile:
• Toata documentatia privind proiectele de constructii, arhitectura si urbanism poate fi semnata si transmisa electronic, mult mai usor si rapid;
• Semnand documentele electronic, scurtati procesul de aprobare a proiectelor;
• Economisiti timp, resurse, spatiu de arhivare si eficientizati costurile.

Cine poate utiliza Semnatura Electronica in conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 140/2020:
• Auditori energetici;
• Experti tehnici;
• Verificatori de proiecte;
• Responsabili tehnici cu executia (RTE);
• Diriginti de santier;
• Arhitecti;
• Specialisti in amenajarea teritoriului sau urbanism;
• Specialisti, experti si verificatori tehnici in domeniul protejarii monumentelor istorice;
• Ingineri elaboratori ai proiectelor sau ai partilor de proiecte;
• Persoane fizice din domenii conexe constructiilor, arhitecturii si urbanismului (IGSU, ANCPI);
• Autoritati si institutii imputernicite sa emita avize, acorduri, autorizatii (primarii, ISC, AFM, Politie, Salubritate, Pompieri, utilitati).

Ce documente pot fi semnate electronic in domeniile Constructii – Arhitectura – Urbanism?
• Auditori energetici;
• Certificate de urbanism;
• Certificate energetice;
• Rapoarte de expertiza tehnica;
• Proiecte de arhitectura/rezistenta/instalatii;
• Procese-verbale/dispozitii de santier;
• Planuri Urbanistice Zonale (PUZ);
• Planuri Urbanistice de Detaliu (PUD);
• Planuri Urbanistice General (PUG);
• Autorizatii de constructie;
• Studii geotehnice/de impact;
• Avize.
*Toate documentele vor fi semnate electronic in format PDF.

Ce atribute suplimentare cuprinde Semnatura Electronica pentru Constructii – Arhitectura – Urbanism? – Conforme cu Normele de aplicare ale OUG 140:
• calitatea profesionala;
• titlul de calificare;
• identificatorul unic al persoanei in raport cu autoritatea competenta care a acordat dreptul de practica;
• domeniul sau subdomeniul si specialitatea pentru care are drept de semnatura sau de practica;
• calitatea de coordonator sau de elaborator de documentatii sau de parti de documentatii;
• denumirea autoritatii competente care a acordat dreptul de semnatura sau de practica titularului semnaturii electronice calificate;
• data eliberarii certificatului de practica;
• data expirarii certificatului de practica.