Semnatura electronica Fonduri Europene

Semnatura electronica Fonduri Europene – Peste 90 milioane EUR pentru firme micro, mici și mijlocii din Cluj, Bihor și alte 4 județe. Ghidurile și domeniile CAEN propuse în Programul Regional Nord-Vest

Semnatura electronica Fonduri Europene – Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii din cele 6 județe ale regiunii de dezvoltare Nord-Vest vor putea obține fonduri noi ajutoare, de câte 20.000-1,5 milioane euro pe proiect, prin 4 finanțări care totalizează 93 de milioane de euro, din fonduri europene și de la bugetul de stat, în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027, conform unor propuneri oficiale de ghiduri.

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Vest a lansat în consultare publică un calup de 4 proiecte de ghid al solicitantului, pentru finanțări care urmează să se lanseze în anul 2023, destinate firmelor micro, mici și mijlocii.

Noile granturi IMM sunt pentru firmele din cele 6 județe ale regiunii Nord-Vest:

  • Bihor,
  • Bistrița-Năsăud,
  • Cluj,
  • Maramureș,
  • Satu Mare,
  • Sălaj.

De asemenea, investițiile vor trebui făcute în aceste județe.

Puteți contribui cu sugestii în formularul de contact, până pe 12 aprilie. După ce ADR Nord-vest va definitiva ghidurile, va putea anunța și perioada de depunere a proiectelor în noul sistem MySMIS2021.

A. Ajutoare de minimis de câte 20.000-200.000 EUR pentru microîntreprinderi

Semnatura electronica Fonduri Europene – Granturi pentru microîntreprinderi Nord-Vest: condiții de finanțare.

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte vor îndeplini o serie întreagă de condiții de eligibilitate, printre care:

  • sunt firme constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale.
  • sunt microîntreprinderi, adică au mai puțin de 10 angajați și a cărei cifră de afaceri anuală și/sau al cărei bilanţ anual total nu depășește 2 milioane EUR, echivalent în lei.
  • au înregistrat și înregistrează inclusiv la data acordării ajutorului un număr mediu de salariați de cel puțin 1, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare și/sau au cel puțin un salariat cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată, la data acordării finanțării.
  • firmele au desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal,a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare și nu au avut activitatea suspendată oricând în anul depunerii cererii de finanțare;
  • întreprindere care depune cererea de finanțare în cursul anului 2023, trebuie să fi fost înființată cel mai târziu la 3 ianuarie 2022 (prima zi lucrătoare din anul 2022).
  • solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani, sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate pentru aceleași activități, din alte surse publice, în cadrul unor proiecte similare cu cel ce constituie obiectul cererii de finanțare.

În cadrul viitorului apel de proiecte, microîntreprinderile vor primi sprijin pentru investiții în:

  • achiziția de echipamente/tehnologii/utilaje inovative, precum și investiții în construirea/extinderea/modernizarea spațiilor de producție/prestare servicii,
  • suport în achiziționarea de către IMM-uri a unor brevete, licențe sau soluții tehnice ne- brevetate, programe,
  • valorificarea de către microîntreprinderi a rezultatelor cercetării.

Ca domenii de activitate, lista codurilor CAEN eligibile (Anexa 2 la ghid) prevede peste 250 de coduri, din care amintim doar o mică parte:

  • 5821    Activităţi de editare a jocurilor de calculator
  • 5829    Activităţi de editare a altor produse software
  • 3109    Fabricarea de mobilă n.c.a.
  • 4520    Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
  • 4120    Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • 5510    Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare
  • 7420    Activităţi fotografice
  • 9313    Activităţi ale centrelor de fitness

B. Granturi IMM de 200.000-1,5 milioane EUR pentru domenii diverse

Semnatura electronica Fonduri Europene – Ajutoare IMM Nord-Vest: condiții de finanțare

Pentru finanțările IMM de câte 200.000-1,5 milioane de euro, firmele beneficiare trebuie să îndeplinească o serie de condiții de eligibilitate, printre care:

  • Solicitantul a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare a cel puţin unui an fiscal și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare și nu a avut activitatea suspendată oricând în anul depunerii cererii de finanțare.
  • întreprindere care depune cererea de finanțare în cursul anului 2023 trebuie să fi fost înființată cel mai târziu în 3 ianuarie 2022 și să fi înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.
  • Solicitantul a înregistrat și înregistrează inclusiv la data acordării ajutorului un număr mediu de salariați de cel puțin 3, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare. Numărul maxim de angajați este de 249 pentru firmele mijlocii, 49 pentru firmele mici și 9 pentru microîntreprinderi.
  • Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani, sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parţial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleași activități, în cadrul unor proiecte similare cu cel ce constituie obiectul cererii de finanțare.

Investiții eligibile cuprind:

  • achiziția de echipamente, tehnologii, utilaje inovative, precum și investiții în spațiile de producție/prestare servicii aferente;
  • investiții în tehnici avansate de producție – investiții în active corporale și necorporale în legătură cu modernizarea industrială pentru sectoarele de specializare inteligentă, design industrial, inclusiv inovare bazată pe design, customizare de masă (imprimare 3D, manufacturare digitală directă), activități de marketing;
  • suport în achiziționarea de către IMM-uri a unor brevete, licențe sau soluții tehnice ne-brevetate
  • valorificarea de către IMM-uri a rezultatelor cercetării;
  • valorificarea unor rezultate de cercetare (inițiativa de continuare a acțiunii Research Valorization Programme – dezvoltată în cadrul acțiunii cu Banca Mondială “Supporting catching up regions in Romania).

Și aici sunt peste 250 de coduri CAEN eligibile, printre care:

  • 5821    Activităţi de editare a jocurilor de calculator
  • 5829    Activităţi de editare a altor produse software
  • 3109    Fabricarea de mobilă n.c.a.
  • 4520    Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
  • 4120    Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • 5510    Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare
  • 7420    Activităţi fotografice
  • 9313    Activităţi ale centrelor de fitness

C. Fonduri nerambursabile pentru IMM-uri din domeniile robotică și nanotehnologii

Semnatura electronica Fonduri Europene – Granturi IMM pentru robotică și nanotehnologii: condiții de finanțare

La fel ca la apelul B, și aici firmele beneficiare trebuie să îndeplinească o serie de condiții de eligibilitate, printre care:

  • Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare a cel puțin unui an fiscal și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare și nu a avut activitatea suspendată oricând în anul depunerii cererii de finanțare.
  • întreprindere care depune cererea de finanțare în cursul anului 2023 trebuie să fi fost înființată cel mai târziu în 3 ianuarie 2022 și să fi înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.
  • Solicitantul a înregistrat și înregistrează inclusiv la data acordării ajutorului un număr mediu de salariați de cel puțin 3, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare. Numărul maxim de angajați este de 249 pentru firmele mijlocii, 49 pentru firmele mici și 9 pentru microîntreprinderi.
  • Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani, sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parţial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleaşi activităţi, în cadrul unor proiecte similare cu cel ce constituie obiectul cererii de finanţare.

În cadrul prezentului apel de proiecte se vor finanța investiții în:

  • achiziția de echipamente, tehnologii, utilaje inovative, precum și investiții în spațiile de producție/prestare servicii aferente;
  • investiții în tehnici avansate de producție – investiții în active corporale și necorporale în legătură cu modernizarea industrială pentru sectoarele de specializare inteligentă, design industrial, inclusiv inovare bazată pe design, customizare de masă (imprimare 3D, manufacturare digitală directă), activități de marketing;
  • suport în achiziționarea de către IMM-uri a unor brevete, licențe sau soluții tehnice ne-brevetate
  • valorificarea de către IMM-uri a rezultatelor cercetării;
  • valorificarea unor rezultate de cercetare (inițiativa de continuare a acțiunii Research Valorization Programme – dezvoltată în cadrul acțiunii cu Banca Mondială “Supporting catching up regions in Romania”).

Domeniile de activitate în care se vor realiza investiţiile:

Domeniul 1 – MATERIALE NOI:

Materiale și bunuri inovative bazate pe/utilizând materiale avansate, compozite, biomateriale (de ex. biofilm, bioplastic, etc.), inclusiv materiale obținute din reciclare noi acoperiri funcționale, nanomateriale, materiale multifuncționale, care ar putea sprijini noi activități economice, noi produse în special în domeniile: hârtie, plastic, ambalare, prelucrarea metalului.

Caracterizarea și modelarea proprietăților fizice ale materialelor necesare senzorilor integrați din microsistemele electronice inteligente Dezvoltarea de materiale noi pentru printare 3D cu aplicații în domeniul construcțiilor și al mașinilor și echipamentelor.

Domeniul II.2 – TEHNOLOGII DE PRODUCȚIE AVANSATE: Maşini, utilaje, echipamente inovative în domeniile robotică, mecatronică, automatizări, sisteme de producţie şi procesare avansate (advanced manufacturing and processing), prototipare rapidă/fabricare aditivă (additive manufacturing/ rapid prototyping).

D. Granturi IMM pentru turism și sănătate în Regiunea Nord-Vest

Semnatura electronica Fonduri Europene – Proiectul Ghidul solicitantului 131 D – Creșterea competitivității IMM-urilor din domeniile turism și sănătate prevede un buget total de 46,7 milioane de euro pentru firmele micro, mici și mijlocii din cele 6 județe ale regiunii.

La fel ca mai sus, din acești bani, se vor acorda finanțări de câte 200.000-1,5 milioane de euro pe proiect.

Pentru partea de ajutor de minimis, se acordă maximum 200.000 de euro, la intensitate de 100%, ceea ce înseamnă că pentru aceste cheltuieli beneficiarul nu trebuie să asigure aport propriu.

La partea de ajutor regional, intensitatea variază între 50% și 70%, în funcție de dimensiunea firmei și de județ. Restul cheltuielilor eligibile din ajutorul regional, de 30%-50%,  trebuie să fie suportat de beneficiar.

Finanțări IMM pentru turism și sănătate: condiții de acordare

Beneficiarii trebuie să îndeplinească o serie de condiții cumulate, printre care:

  • Solicitantul a înregistrat și înregistrează inclusiv la data acordării ajutorului un număr mediu de salariați de cel puțin 1, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.
  • Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare și nu a avut activitatea suspendată oricând în anul depunerii cererii de finanțare.
  • întreprindere care depune cererea de finanţare în cursul anului 2023 trebuie să fi fost înfiinţată cel mai târziu în 3 ianuarie 2022 și să fi înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.

În cadrul prezentului apel de proiecte se va acorda sprijin pentru investiții pentru:

  • achiziția de echipamente, tehnologii, utilaje inovative, precum și investiții în spațiile de producție/prestare servicii aferente;
  • investiții în tehnici avansate de producție – investiții în active corporale și necorporale în legătură cu modernizarea industrială pentru sectoarele de specializare inteligentă, design industrial, inclusiv inovare bazată pe design, customizare de masă (imprimare 3D, manufacturare digitală directă), activități de marketing;
  • suport în achiziționarea de către IMM-uri a unor brevete, licențe sau soluții tehnice ne-brevetate
  • valorificarea de către IMM-uri a rezultatelor cercetării;
  • valorificarea unor rezultate de cercetare (inițiativa de continuare a acțiunii Research Valorization Programme – dezvoltată în cadrul acțiunii cu Banca Mondială “Supporting catching up regions in Romania”)

Domeniul de activitate în care se realizează investiţia:

  • Inovare de bunuri și servicii în oncologie, în special în domeniul tratamentelor personalizate cu produse noi (de ex. nutraceutice, fitochimice/fitoproduse), respectiv inovare în prevenție și tratament.
  • Inovare în balneologie prin servicii și bunuri noi, utilizând resursele de apă cu efect curativ.
  • Robotică medicală (domeniu de vârf al roboticii, care poate duce la îmbunătățirea sistemului medical românesc și european, pe de-o parte, și la creșterea calității vieții pe de altă parte).
  • Diagnosticarea precoce și monitorizarea unor afecțiuni cu incidență ridicată la nivel local sau mondial cu ajutorul unor tehnici non-invazive.
  • Diagnosticul la distanță prin scăderea operator dependenței a metodelor diagnostice actuale sau generarea de metode diagnostice noi (mai ales în contextul unei pandemii declarate).
  • Nanotehnologii și nanometode pentru aplicații în diagnosticul și terapia țintită.
  • Îmbătrânire activă și independentă inovatoare.
  • Metode de prevenție (tehnologii, medicamente, vaccinuri) pentru limitarea efectelor distructive ale pandemiilor cauzate de virusuri patogene.
  • Biomateriale, bioimplante, printare 3D, reconstrucție de organ.
  • Biosenzori pentru diagnostic.
  • Telemedicină și modelare de programe informatice utilizând inteligența artificială.
  • Dezvoltarea de aparatură/mijloace medicale inovative.
  • Soluții de decontaminare/dezinfecție COVID prin servicii robotizate autonome (ca răspuns urgent la măsurile de reorganizare socio-profesională necesară adaptării la noul Coronavirus).
  • Robotică terapeutică în combinație cu inteligența artificială cu aplicații în zona autismului, asistării persoanelor cu handicap, protezelor și exoscheletelor active, asistării sociale a persoanelor în vârstă, dar și pentru robotizarea serviciilor din spitale
  • Bioinformatică cu focus pe oncologie.
  • Dezvoltarea soluțiilor tehnice de telemedicină, utilizarea de big data, introducerea tehnologiilor IoT și asigurarea securității cibernetice.
  • Inginerie biomedicală în vederea realizării de dispozitive medicale.
  • Inovare in turism pentru stil de viață sănătos (turismul balnear, recuperare medicală, nutriție și dietetică, turismul accesibil).

Domeniul II.2 – TEHNOLOGII DE PRODUCȚIE AVANSATE. Maşini, utilaje, echipamente inovative în domeniile robotică, mecatronică, automatizări, sisteme de producţie şi procesare avansate (advanced manufacturing and processing), prototipare rapidă/fabricare aditivă (additive manufacturing/ rapid prototyping).

Semnatura electronica Fonduri Europene – Cu certificatul digital calificat de la CertDigital poti semna electronic proiectele europene!

Sursa