Semnatura Electronica CertDigital

Procedura eliberare certificat digital calificat fara deplasare

Clientul completează formularul de comandă accesând acest link: https://ca.certdigital.ro/client/ .

Listează documentele primite pe e-mail: contract, acord și proformă.

Plătește proforma.

Când plata este efectuată pregătește plicul cu documentele:

1.1 De la persoanele fizice:

a) „contractul” – îl primește clientul pe e-mail;
b) „acordul cu utilizatorul” – îl primeste clientul pe e-mail;
c) buletin/carte de identitate a persoanei ce solicită semnatura electronică, și va înscrie mențiunea „conform cu originalul” pe copia CI/BI
d) „copia ordinului de plata” cu care s-a efectuat plata facturii proforme pentru contravaloarea produselor/serviciilor care urmează a fi achiziționate;

1.2 De la persoane juridice (dacă titularul dorește obținerea unui certificat în numele unei instituții/firme):

a) „contractul” – îl primește clientul pe e-mail;
b) „acordul cu utilizatorul” – îl primește clientul pe e-mail;
c) buletin/carte de identitate a persoanei ce solicită semnatura electronică, și va înscrie mențiunea „conform cu originalul” pe copia CI/BI
d) „copie a Codului Unic de Înregistrare” pe care va înscrie mențiunea „conform cu originalul”;
e) Rezolutia firmei pt. administrator, iar pentru angajati „o împuternicire” în original care să ateste funcția clientului în cadrul instituției/firmei
f) „copia ordinului de plată” cu care s-a efectuat plata facturii proforme pentru contravaloarea produselor/serviciilor care urmează a fi achiziționate;

Important

Acordul cu utilizatorul trebuie autentificat notarial, în scopul identificării solicitantului.

Observații:

Dacă titularul dorește obținerea unui certificat în numele unei instituții/firme, va trebui să anexeze în plic şi copie CUI marcată “Conform cu originalul” , precum şi o împuternicire în original care să ateste funcția în cadrul instituției/firmei pentru care solicită emiterea unui certificat calificat.

Toate documentele enumerate mai sus se introduc într-un plic. Expeditorul trebuie să coincidă cu persoana care solicită semnatura electronică, și ale cărei documente sunt introduse în plic.

In acel moment ne contactați la numerele de telefon:

Telefon: 031-9466, 0724666643 – pentru a ridica documentele și a face identificarea persoanei care solicită eliberarea certificatului digital.