Certificat digital – 5 pasi in vederea obtinerii sale:

Pas 1: Se completează formularul disponibil la secțiunea Comandă
Pas 2: După completarea acestui formular, veți primi automat pe e-mail factura proformă și documentele necesare emiterii certificatelor calificate.
Pas 3: Achitați factura proformă pentru contravaloarea produselor/serviciilor care urmează a fi achiziționate.

Observație: În cazul în care depuneţi documentele la sediul Cert Digital sau la sediile partenerilor noștri, puteţi achita factura la sediul Cert Digital sau la sediul partenerilor.

Pas 4: Listati Acordul într-un exemplar și contractul în două exemplare, pe care le-ați primit pe e-mail completate cu datele dvs. și apoi semnați-le.
Pas 5: Depunerea documentelor în vederea obținerii unui certificat digital calificat se poate realiza în trei moduri:

I. La sediul Cert Digital sau la sediile partenerilor noștri:

Titularul contractului și al certificatului calificat trebuie să se prezinte personal în vederea identificării la sediul Cert Digital sau al partenerilor împreună cu următoarele documente:

1. Copia Ordinului de Plată cu care s-a efectuat plata facturii proforme pentru contravaloarea produselor/serviciilor care urmează a fi achiziționate
2. Acordul cu utilizatorul completat și semnat în original
3. Contractul completat și semnat în două exemplare originale
4. Buletinul/Cartea de Identitate în original pentru identificare
5. Copie a buletinului/cărții de identitate marcată “Conform cu originalul”.